ضرب المثل !

A good beginning makes a good ending.1

A good man is hard to find.2

A house divided against itself cannot stand.3

A person is known by the company he keeps.4

A house is not a home.5

A journey of a thousand miles begins with a single step.6

A leopard cannot change its spots.7

A little knowledge is a dangerous thing.8

A little learning is a dangerous thing.9

A little of what you fancy does you good.10

معنی ضرب المثل های بالا:

1. یک شروع خوب یک پایان خوب به همراه دارد .

2.پیدا کردن یک مرد خوب کار سختی است.

3.خانه ای که در برابر خود خراب شده است نمی تواند ایستاد .

4.یک فرد توسط شرکتی که او نگه می دارد شناخته می شود.

5.یک خانه، خانه نیست.

6.یک سفر هزار مایل با یک قدم شروع می شود.

7.لئوپارد نمی تواند لکه هایش را عوض کند.

8.دانش کم یک چیز خطرناک است .

9.یادگیری کم یک چیز خطرناک است.

10.فانتزی شما یک چیز خوب است.

موسسه زبان های خارجه فردای سبز کویر کرمان: http://www.instagram.com/fskacademy

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *