نمره بندی و کورس های آزمون تافل

خواندن : بخش Reading شامل سؤالات در 3-4 قسمت است که هر کدام تقریباً 700 کلمه دارند و 10 سوال دارند. متن ها نیاز به درک عملکردهای بلاغی مانند علت-معلولی ، مقایسه-تقابل و استدلال دارند. دانش آموزان به سؤالات در مورد ایده های اصلی ، جزئیات ، استنتاج ها ، اطلاعات ضروری ، درج جمله ، واژگان ، هدف بلاغی و ایده های کلی پاسخ می دهند. سؤالات جدید در آزمون TOEFL iBT نیاز به پر کردن جداول یا تکمیل خلاصه ها دارد. آگاهی قبلی از موضوع مورد بحث برای رسیدن به جواب درست ضروری نیست.

گوش کردن : بخش Listening شامل سؤالات 2-3 مکالمه با 5 سؤال در هر جلسه و 5-7 سخنرانی با 6 سوال هر کدام است. هر مکالمه 2.5-3 دقیقه و طول سخنرانی ها 4/4 تا 5/5 دقیقه است. گفتگوها شامل یک دانشجو و یا یک استاد یا یک ارائه دهنده خدمات پردیس می شود. سخنرانی ها بخشی از یک سخنرانی آکادمیک است که ممکن است شامل مشارکت دانشجویان باشد و دانش تخصصی در زمینه موضوعی را در بر نمی گیرد. هر قطعه مکالمه و سخنرانی فقط یک بار شنیده می شود. متقاضیان آزمون ممکن است هنگام گوش دادن یادداشت بگیرند و ممکن است هنگام پاسخ به سؤالات به یادداشت های خود مراجعه کنند. سوالات گوش دادن به منظور سنجش توانایی درک ایده های اصلی ، جزئیات مهم ، پیامدهای ، روابط بین ایده ها ، سازماندهی اطلاعات ، هدف گوینده و نگرش گوینده است.

صحبت كردن : بخش Speaking شامل 4 مرحله است. متقاضیان آزمون در مورد موضوعات آشنا به سؤالات نظر پاسخ می دهند. آنها از توانایی خود در صحبت به صورت خودجوش و انتقال ایده های خود به روشنی و منسجم ارزیابی می شوند. در کار شماره 2 و 4 ، متقاضیان آزمون یک عبارت کوتاه را می خوانند ، به یک سخنرانی دروس دانشگاهی یا گفتگو در مورد زندگی دانشگاه گوش می دهند و با تلفیق اطلاعات مناسب از متن و گفتگو به یک سؤال پاسخ می دهند. در کار شماره 3 ، متقاضیان آزمون به سخنرانی دروس دانشگاهی گوش می دهند و سپس به سؤالی درباره آنچه شنیده اند پاسخ می دهند. در کارهای یکپارچه ، متقاضیان آزمون در مورد توانایی خود در سنتز مناسب و انتقال موثر اطلاعات از مطالب خواندن و گوش دادن ارزیابی می شوند.

نوشتن : بخش Writing توانایی را برای نوشتن در یک محیط دانشگاهی می سنجد و شامل دو وظیفه است: یکپارچه و دیگری مستقل. در کار یکپارچه ، متقاضیان آزمون بخشی از یک موضوع دانشگاهی را می خوانند و سپس به یک سخنران گوش می دهند که در مورد آن بحث می کند. آزمونگر سپس خلاصه ای از نکات مهم در بخش شنوایی را می نویسد و چگونگی ارتباط آنها با نکات کلیدی گذرنامه را توضیح می دهد. در تکالیف مستقل ، آزمایش کننده آزمون باید مقاله ای بنویسد که نظر یا انتخاب خود را بیان کند و سپس آن را توضیح دهد ، نه اینکه فقط به ترجیحات یا گزینه های شخصی لیست کند. پاسخ ها به ETS OSN ارسال می شوند و حداقل توسط 3 رأی دهنده مختلف ارزیابی می شوند.

یکی از بخش های آزمون شامل مطالب اضافی ، بدون موضوع و سوال کننده خواهد بود. سرویس آزمون آموزشی شامل مطالب اضافی برای آزمایش سوالات آزمون برای فرم های آزمون است. هنگامی که به آزمایش کنندگان بخش طولانی تری داده می شود ، باید تمام سؤالات را مساوی کنند زیرا آنها نمی دانند کدام سؤال حساب خواهد شد و کدام یک اضافی در نظر گرفته خواهد شد. به عنوان مثال ، اگر چهار قطعه خواندن به جای سه مورد وجود داشته باشد ، در آن صورت یكی از گذرها شمارش نمی شود.

نمره بندی آزمون تافل TOEFL iBT در مقیاس 0 تا 120 امتیاز به دست می آید. هر یک از چهار بخش (خواندن ، گوش دادن ، صحبت کردن و نوشتن) نمره ای از 0 تا 30 کسب می کند. برای تعیین نمره کل امتیازات مقیاس از چهار بخش به هم اضافه می شوند. بخش های خواندن و گوش دادن ابتدا تست می شوند و پس از آن ده دقیقه استراحت انجام می شود. سپس بخش های گفتار و نوشتن پس از استراحت تکمیل می شوند. حداکثر 203 دقیقه برای تکمیل مراحل کنکور مجاز است.

در ابتدا به هر سوال گفتگو نمره 0 تا 4 داده می شود ، با 1 امتیاز افزایش ، و در ابتدا به هر سؤال نوشتن نمره خام 0/0 تا 5،0 ، با افزایش 0/5 امتیاز داده می شود. این نمرات به نمرات مقیاس 0 تا 30

نمرات تافل پذیرفته شده

بیشتر دانشکده ها از نمرات TOEFL به عنوان تنها یک عامل در روند پذیرش خود استفاده می کنند ، در حالی که یک کالج یا برنامه در داخل یک کالج اغلب حداقل نمره TOEFL را تعیین می کند. حداقل نمرات TOEFL iBT از 61 (دانشگاه بولینگ گرین ایالتی) تا 110 (دانشگاه آکسفورد) است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *