مکالمه با یک توریست

Sara: Excuse me. Are you Japanese ?
Tourist :Yes ,I am .But how did you know?
Sara:Well ,there are a lot of Japanese tourists around here. So I just guessed you’re one of them.
Tourist: Yes ,I stay here for one week.
Sara: Welcome to Iran .Excuse me !Do you know Karat?
Tourist:Well ,I know about it. but I’ve never practiced it.
Sara: Very good.Can you teach me?
سارا:عذر می خواهم. شما ژاپنی هستید؟
توریست: بله، هستم. اما از کجا می دانستید؟
سارا:خب، اطراف اینجا گردشگران ژاپنی زیادی هستند. بنابراین فقط حدس زدم شما یکی از آنها باشید.
توریست:بله. برای یک هفته اینجا می مانم.
سارا:به ایران خوش آمدید. ببخشید! کاراته بلدید؟
توریست:خب، در مورد آن می دانم اما هرگز امتحان نکرده ام.
سارا:خیلی خوب. می توانید به من یاد بدهید؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *