ارزيابی مهارت زبان انگلیسی خلبان ها

روش اجرايي ارزيابی مهارت زبان انگلیسی خلبان ها ، کنترلرهای ترافیک هوائی و پرسنل هوايي جمهوری اسلامی ايران

سازمان ایکائو پس از دریافت گزارش هایی از کشورهای عضو، مبنی بر اینکه عدم مهارت زبان انگلیسی خلبان ها یا کنترلرهای ترافیک هوایی یکی از دلایل اصلي یا فرعي وقوع سوانح هوایي بوده است، کشورهای عضو این سازمان را ملزم کرده است که از پنجم ماه مارس سال 2008 ، مقررات مربوط به حداقل مهارت زبان انگلیسی خلبان ها و کنترلرهای ترافیک هوایی را به مرحله اجرا بگذارند. در همین راستا سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای ایکائو و با هدف ارتقا ایمنی عملیات هواپیمایی این مقررات را اجرایی کرده است.انواع آزمون زبان انگلیسی و نوع آزمون مدنظر سازمان ایکائو در سازمانها و مراکز آموزشی، تستهای زبان انگلیسی مختلفی که برای اهداف متفاوت طراحی شده اند مورد استفاده قرار می گیرند. ازجمله این تستها می توان به تستهای زیر اشاره کرد:

 Placement Test ارزیابی سطح زبان فعلی زبان آموز به منظور برنامه ریزی آموزشی برای وی می باشد تا زبان آموز در کلاسی شرکت داده شود که مناسب سطح فعلی وی می باشد. این نوع تست در موسسات آموزشی زبان، هنگامی که زبان آموز برای اولین بار برای ثبت نام مراجعه می کند مورد استفاده قرار می گیرد.

Diagnostic Testاین نوع تست برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت زبان آموز مورد استفاده قرار می گیرد تا آموزش های خاص در کمترین زمان برای رفع نقاط ضعف شناسایی شده به وی ارائه شود.

Test Progressاین نوع تست برای ارزیابی پیشرفت آموزش در دوره های آموزشی زبان انگلیسی به کار گرفته می شود تا معلم با اطمینان از اینکه دانش آموز درسهای قبلی را به خوبی یاد گرفته است دوره آموزشی را ادامه دهد.

 Test Achievementاین تست در آخر هر دوره آموزشی زبان انگلیسی به عنوان تست نهایی برای ارزیابی کلی آنچه که دانش آموز در طول دوره یاد گرفته است به کار می رود که با موفقیت شرکت کننده در این تست مدرک قبولی در دوره برای وی صادر میشود.

test Proficiency ارزیابی کلی توانایی زبان آموز در استفاده عملی از زبان برای موقعیتهای مختلف در مقایسه با معیار های از قبل تعیین شده می باشد. فرق این نوع تست با تست های ذکر شده در بالا در این است که این تست به طور مستقیم با یک دوره آموزشی خاص مرتبط نیست. در این نوع تست تعداد دوره ها و نوع دوره ها و موسسات آموزشی که افراد شرکت کرده اند اهمیت ندارد آنچه مهم است اینست که افراد به چه میزان می توانند عملا از زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط در موقعیتهای مختلف استفاده کنند. آزمون سطح زبان انگلیسی ایکائو از این نوع تست می باشد که فقط مهارتهای speaking و Listening شرکت کنندگان در آزمون را می سنجد.

در آزمون زبان انگلیسی هوانوردی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته structured-emis برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی متقاضیان استفاده می شود . در روش نیمه ساختار یافته سوالات آزمون از قبل طراحی و مشخص می شوند با وجود این ، ارزیابان مجازهستند سوالات بیشتری را خارج از سوالات از پیش تعیین شده ازداوطلب بپرسند این امر با هدف استخراج نمونه گفتار کافی و قابل ارزیابی ازعملکرد زبان انگلیسی داوطلب انجام می شود.

نتایج آزمون زبان انگلیسی پرسنل هوانوردی تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری و با استفاده از ارزیابان زبان مورد تایید سازمان برگزار خواهد شد هدف از آزمون زبان انگلیسی ویژه هوانوردی نباید تست دانش فنی خلبانها و کنترلرهای ترافیک هوایی باشد.آزمون زبان انگلیسی ویژه هوانوردی، دانش زبان عمومی شرکت کنندگان درحوزه های هوانوردی را می سنجد. برای سنجش مهارت زبان انگلیسی شرکت کنندگان در آزمون، شش مولفه زبانی ذکر شده در مقیاس ارزیابی زبان انگلیسی ایکائو و مقررات سازمان مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و کمترین سطح کسب شده در هر کدام از این شش مولفه به عنوان سطح نهایی مهارت زبان انگلیسی فرد به سازمان هواپیمایی کشوری گزارش خواهد شد.به منظور رعایت اصول حرفه ای ، برنامه ریزی برای برگزاری آزمون زبان انگلیسی باید به صورتی باشد که شرکت کنند گان درآزمون تا لحظه برگزاری آزمون از هویت ارزیابان زبان انگلیسی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری در نظر گرفته شده برای آزمون زبان انگلیسی آنها مطلع نباشند.شرایط و مکان برگزاری آزمون باید برای انجام مصاحبه و ضبط بدون تداخل کل فرآیند مصاحبه مناسب باشد. ارزیابان زبان انگلیسی مسوول نهایی تایید این موضوع می باشند. ذکر شماره آزمون استفاده شده برای هر فرد در فرم گزارش سطح نهایی وی الزامی است. مهارت زبان انگلیسی متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی هوانوردی در صورت شرکت متعدد در آزمون باید با بسته های تست متفاوت ارزیابی شود.به منظور رعایت اصول حرفه ای ، داوطلبان شرکت در آزمون از یک سازمان و یا ایرلاین نباید توسط ارزیابان زبان انگلیسی شاغل در همان سازمان و یا ایرلاین ارزیابی شوند. درصورت عملی نبودن این امر، یکی از ارزیابان حتما باید از خارج از مجموعه مورد نظر باشند.در صورتیکه سوالات آزمون ها زبان انگلیسی هوانوردی توسط ارزیابان، پرسنل شاغل در مرکز آزمون یا هر شخص دیگری افشا شود سازمان باید نسبت به بررسی تخلف مطابق روش اجرایی سازمان اقدام خواهد شد.

تمامی فرآیند مصاحبه زبان انگلیسی هوانوردی باید ضبط شده و در صورت نیاز قابل دسترسی برای ارزیابی و تحلیل مجدد باشد.فایل صدای ضبط شده محرمانه بوده و فقط در بایگانی محل آزمون زبان حفظ و نگهداری خواهد شد.ارزیابان زبان انگلیسی باید از ضبط با کیفیت مصاحبه آزمون اطمینان حاصل کنند بدیهی است در صورت مخدوش بودن فایل ضبط شده و در ضورت نیاز، نتیجه آزمون غیر معتبر بوده و آزمون باید تکرار شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *