ضرب المثل شماره 6

Failing to plan is planning to fail

1.عدم برنامه ریزی، برنامه ریزی برای شکست است.

Faint heart never won fair lady

2.قلب تلخ هرگز خانم عادلانه را به دست نیاورد.

Fair exchange is no robbery

3.تبادل عادلانه هیچ سرقتی نیست.

Faith will move mountains

4.ایمان کوه ها را حرکت میدهد.

Familiarity breeds contempt

5. آشنایی نژاد تحقیر

Feed a cold and starve a fever

6.یک سرماخورده تب را گرسنه میکند.

Fight fire with fire

7. آتش را با آتش بسوزان.

Fight the good fight

8. مبارزه با مبارزه خوب.

Finders keepers, losers weepers

9. نگهبانان یابنده، بازنده های تیزهوش.

Fine words butter no parsnips

10. کلمات زیبا کره بدون چاشنی.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *