دبیران آموزشگاه

یلدا پارسایی

لیسانس زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان ، ارشد آموزش زبان فرانسه دانشگاه تهران مدرک TTC

حسن قطبی

معاون آموزشی آموزشگاه های تهران،اصفهان،کرمان _مدیر آموزش موسسات کرمان از سال 1389 الی 1400_مدیریت آموزش موسسات زبان کرمان از سال 1391 الی 1400

B.S Electronics (UTEP)_B.A English_M.A Management

بنیامین امیدوار

دارای مدرکCELTA , DELTA SHFR سابقه معاونت آموزشی در موسسه آیلتس سنتر مشهد و آریانپور،15 سال سابقه تدریس(مدرس تخصصی آیلتس تا 9 band)

هما کاربخش

کارشناسی ارشد زبان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،کارشناسی زبان اسپانیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،مدرس زبان انگلیسی در دانشگاه علمی کاربردی در ترم تابستان کارمند دانشگاه علمی کاربردی، مترجم اسپانیایی در مرکز ترجمه شفق

سحرمقدم

ارشد آموزش زبان انگلیسی به همراه 14 سال سابقه تدریس ارشد زبان انگلیسی،IELTS HOLDER

زیبا اسدی

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی  به همراه 18 سال سابقه تدریس

آزاده نبی زاده

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی به همراه 12 سال سابقه تدریس

صادق تاج الدینی

کارشناسی ارشد آی تی از دانشگاه İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) و مدرک تربیت مدرس (TTC) و مدرک TÖMER C1 و Metropol